RASIM SOYLU SANAT
 
  ANA SAYFA
  SANAT AKIMLARI
  => RONESANS
  => BAROK SANATI
  => MANIYERIZM
  => ROMANTIZM
  => EMPRESYONIZM
  SANAT YAZILARI
  SAKARYA BiLSEM
  SANAT EGiTiMi
  FOTOGRAF
  SiiR
  MUZE
  RESiM CALISMALARI
  GALERi
  iletisim
  desen
  ASAR-I BEDiiYYEDE ESTETiK
  GUZEL SANATLARA HAZIRLIK
  ASAR-I BEDiiYYEDE ESTETiK TEZ
  mona lisa güzelliği
RONESANS


     SANAT YAZILARI

RASİM SOYLU

RÖNESANS
      VE 
        MONA LİSA GÜZELLİĞİ

 

 

Mona Lisa Resim Sanatı denince akla ilk gelen eserdir. Eserin ünü ve namı sanatkârını bile aşmıştır.

Müzisyen, mimar, mühendis, heykeltıraş, ressam ve mucit gibi yönleri ve projeleri ile sanat ve bilim dünyasının vazgeçilmez ismi Leonardo Da Vinci’yi ressam olarak bütün dünyada meşhur eden bu eserdir.

Rönesans Avrupa ve dünya tarihi için büyük bir devrim olmakla birlikte batı sanatının da bir nevi başlangıç tarihi sayılır. Ortaçağ karanlığı diye adlandırılan Romanesk ve Gotik dönemlerin ardından yeniden doğuş olarak adlandırılan bir döneme geçmek Avrupa sanatı, bilimi ve felsefesi için bir dönüm noktası olmuştur.

İlk insanların mağara duvarlarına kazıdıkları çizgilerle başlayan resim serüveni Rönesans sanatçılarında doruk noktasına ulaşmıştır. Bu tarihsel gelişimi kısaca özetlersek tarih öncesi çağlarda taş devri ve maden devri insanlarından günümüze kalan eserler içinde çok şahane resim ve heykeller vardır. İnsanların yaratılıştan gelen yeteneklerini daha ilk çağlardan itibaren mükemmel olarak ortaya koyduklarını görmekteyiz.

Eski Mısır, Yunan ve Mezopotamya sanatı muhteşem örneklerle doludur. Batı sanatına yönelişimizle dikkatimizden kaçan Hint, Çin, Japon, Afrika ve Arap sanatı da yine harika sanat örnekleri ile insanların yeteneklerinin dışavurumunun göstergesidir.

Roma sanatının doruk noktasında olduğu bir dönemde ortaya çıkan Hıristiyanlık ile birlikte Avrupada resim sanatında realist-gerçekçi Roma üslubu veya İdealist Yunan geleneğinin terk edildiğini ve Ortadoğu’dan Hıristiyanlıkla beraber minyatür üslubunun da beraberinde Avrupa’ya geldiğini görürüz. Tam 1500 yıl Avrupa’da hakim olan bu üslup nihayet Rönesans ta son bulmuş ve Avrupa yeniden Yunan ve Roma üslubuna dönmeyi yeniden doğuş olarak adlandırmıştır.

Da Vinci, Mikelanjelo, Rafael ve Donetello (heykeltıraş) gibi Ninja Kaplumbağalar ile bütün dünyaya öğretilen Rönesans ustaları ve Almanların büyük ressamı Dürer gibi büyük ustalar Rönesansın resim sanatında perspektif, ölçü, kompozisyon,ışık-gölge,hacim gibi plastik elemanları geliştirmişlerdir.

Rönesans öncesinde sanatçının üslubu, kimliği ve imzası öne çıkmayıp anonim bir sanat anlayışı hüküm sürmekte iken Rönesans la birlikte sanatçının üslubu, kimliği ve imzası ön plana çıkmıştır.

Da Vinci ve Dürer gibi ressamların anatomi ve çeşitli bilim dallarına ilişkin çizimleri bilimsel gelişmelerde de etkili olmuştur. Sanat, bilim ve felsefe alanında başlayan Rönesansta da Vincinin katkısı şüphesiz büyük olmuştur.

Ancak bütün bunlara rağmen Mona Lisa tablosunun nasıl bu kadar ünlü olduğunu bunlar açıklamaz. Çünkü Da Vincinin son akşam yemeği, madonna (hz. Meryem) leda gibi muhteşem yapıtları arasında bu eserinin meşhur olması ve Mona Lisa üzerinde geliştirilen spikülatif yorumlar onu hala bilinmez ve gizemli kılmaktadır.

Mona Lisa, (İtalyanca ve İspanyolca: La Gioconda; Fransızca: La Joconde), gibi adlarla mehur olan bu portrenin modeli dönemin önemli kişilerinden biri olan Francesco del Giocondo'nun eşi Mona Lisa'nın tabloda resmedilen kişi olduğu düşünülmekle birlikte portedeki yüzün aslında Da Vincinin kendi yüzü olduğunu da iddia edenler çıkmıştır.

 

Mona lisa mı daha güzel yoksa ona ilham veren modelimi? Sorusu hep aklıma takılmıştır. Delacroix adlı 18.yy romantizm ressamının “biz romantik olduktan sonra dağlar daha bir güzel oldu” sözünden sanatçının sanatı ile tabiattaki ilahi güzelliklere ayna olduğunu anlayabiliriz.

Şüphesiz ilk insandan günümüze nice güzel yüzler gelip geçmiştir. Sanat Tarihine mal olan yüzlerce resim ve heykel içinde bunların ebedileştiğini görmekteyiz. Mona Lisa beklide bunun bir sembolüdür.

“Sanatçı ilahi güzelliklerin veya tabiatın öğrencisidir” sözü Da Vinci’nindir. Güzellik şüphesiz soyut bir kavramdır ve biz onu kendi anlayışımızla somutlaştırırız. Yunan mitolojisinin güzellik tanrıçası Venüs bütün Avrupa sanat tarihinde etkili olmakla birlikte Afrikalı Potanto kabilesine göre çirkin kabul edilmiştir. Bu görecelilik içerisinde Mona Lisa’yı meşhur eden Da Vinci’nin sanatıdır şüphesiz. Bir şeyi sanat güzelliği yapan şey şüphesiz bilinçli bir elden çıkmış olmasıdır.

 Mona lisanın kendisi, canlısı, Mona Lisa Gülüşü yabana atılmamalıdır.

RASİM SOYLU  
  1969 yılında Sakarya Adapazarında doğdu. İlköğretimini Sakarya 21 Haziran İ.Ö.Okulunda tamamladı. Orta okulu Kırklareli Lüleburgaz Kepirtepe Öğretmen lisesinde okudu. 1983-1985 arasında TCDD Pratik Sanat okulunu okuyarak 1985-1989 yılları arasında Tüvasaş'ta çalıştı. Bu arada Sakarya Ali Dilmen Lisesinde açılan Akşam Lisesinde Lise diploması aldı. 1989 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesini kazanarak Ankaraya gitti. 1991 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümüne geçti. TCDD Ankara Gar ve Behiçbey tesislerinde 1989-1999 arasında çalıştı. 1998 yılında Karaman Başyayla İ.Ö.Okuluna Resim Öğretmeni olarak atandı. 1999 yılında Sakarya'ya tayin oldu. Sakarya Ali Dilmen Lisesinde 1999-2007 yılları arasında resim öğretmeni olarak görev yaptı. Sakarya Yeni çizgi ve Picasso resim atölyelerini kurdu ve elliden fazla öğrenciyi güzel sanatlar fakültelerine hazırladı. 2002-2004 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde Resim alanında yüksek lisans yaptı. Halen Sakarya Bilim ve Sanat Merkezinde Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak Çalışmaktadır. Asar-ı Bediiyyede Estetik adlı tezi kitap olarak yayınlanmıştır. zafer, Adı Yok, Irmak ve Değirmen dergilerinde sanat ve estetik üzerine makaleler yazdı. Yurt içi ve yurtdışında pekçok kişisel ve karma resim sergisi açtı. Fotoğraf sanatı ilede yakından ilgilenmektedir. Fotoğraf alanında bir Türkiye birinciliği, bir üçüncülük ve iki mansiyon ödülü kazanmıştır.  
Reklam  
   
Bugün Toplam 1 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=